Alle kommunene i Vestfold og Telemark

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Kristin Hovden Norstedt

Advokat Kristin Hovden Norstedt

Er utdannet bedriftsøkonom fra BI, samt studier i USA innen strategi og policy samt internasjonal økonomi.

Per Kristian Hansen

Advokat Per Kristian Hansen

Godkjent megler av Den Norske Advokatforening.
Lang prosedyreerfaring fra såvel straffesaker som sivile saker.

Rino S. Jørgensen

Advokat Rino S. Jørgensen

Advokat og rådgiver i rettsspørsmål som berører fast eiendom, arv, skatt og arbeidsrett. Kontoret tilbyr bistand på de fleste rettsområder.