Alle kommunene i Vestfold og Telemark

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Rino S. Jørgensen

Advokat Rino S. Jørgensen

Advokat og rådgiver i rettsspørsmål som berører fast eiendom, arv, skatt og arbeidsrett. Kontoret tilbyr bistand på de fleste rettsområder.

Bjørn Gullaker

Advokatfirmaet Gullaker ANS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1986

Jeg har godkjent kompetanse som "advokatmekler" og jobber gjerne for å finne frem til kompromisser i tvisteforhold innenfor de fleste rettsområder.
Jeg er registerrt eiedomsmegler og bistår med alle typer salgsoppdrag for fast eiendom.

Per Kristian Hansen

Advokat Per Kristian Hansen

Godkjent megler av Den Norske Advokatforening.
Lang prosedyreerfaring fra såvel straffesaker som sivile saker.

Kristin Hovden Norstedt

Advokat Kristin Hovden Norstedt

Er utdannet bedriftsøkonom fra BI, samt studier i USA innen strategi og policy samt internasjonal økonomi.