Alle kommunene i Viken

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Magnhild Bjertnæs

Advokat Magnhild Bjertnæs

I tillegg til å har drevet advokatpraksis fra 2002, har jeg erfaring som tillitsvalgt i bank, samt som Overformynder i Jevnaker kommune. Jeg har hatt en god del oppdrag som alminnelig hjelpeverge og som setteverge i forbindelse med arv og skifte for umyndige arvinger. I dag arbeider jeg hovedsaklig med rådgivning innen arveplanlegging, fast eiendom og private skifter mellom ektefeller og av dødsbo. I de fleste oppdrag har jeg nytte av å ha hatt skatterett som spesialfag.