Alle kommunene i Vestfold og Telemark

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Ståle Landmark

Advokat Ståle Landmark

Innehar særskilt kompetanse på generasjonsskifter i landbruk, landruksrett forøvrig,odels- og åsetesrett, jordskifte, servitutter (bruksretter),tomtefeste og bistand til grunneiere ved offentlig grunnerverv eller ekspropriasjon.

Jan Birger Løken

Advokat Jan Birger Løken

Myndighetskontakt. Inngående kjennskap til norsk politikk og til politiske prosesser på alle forvaltningsnivåer. Inngående kunnskaper om gangen i forvaltningsprosesser og behandling i ulike politiske organer. Referanser oppgis på forespørsel.

Kjersti Klaastad Svendsen

Advokat Kjersti Klaastad Svendsen

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2003

Særlig kopetanse og erfaring med rettspørsmål knyttet til fast eiendom