Alle kommunene i Vestfold og Telemark

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Jan Birger Løken

Advokat Jan Birger Løken

Myndighetskontakt. Inngående kjennskap til norsk politikk og til politiske prosesser på alle forvaltningsnivåer. Inngående kunnskaper om gangen i forvaltningsprosesser og behandling i ulike politiske organer. Referanser oppgis på forespørsel.

Berit Heide

Advokat Berit Heide

Innehar kompetanse om aksjeloven og dennes bestemmelser, aksjesalgsavtaler, aksjonæravtaler, stiftelse av selskaper, styreansvar mv. Kompetanse vedrørende kontrakter, inngåelse av og tolkning av kontrakter, kontraktsansvar, tolkning av standardkontrakter, reklamasjoner mv.

Arvid Gusland

Advokat Arvid Gusland

Virksomhetstransaksjoner og finansiering

Forretningsjuridiske områder og forhandlinger

Myndighetskontakt

Forretningsutvikling og styrearbeid