Alle kommunene i Vestfold og Telemark

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Øyvind Røed

Advokatfirmaet Røed AS

Advokat med bakgrunn som dommerfullmektig og nemndsleder.

Svein Erik Drangeid

Advokat Svein Drangeid AS

Spesialområder:

Almenpraktiserende advokat med personskadeestatning på skadelidtesiden som spesialfelt. Behandler saker over hele landet, og har særlig erfaring med saker innenfor yrkesskader og yrkessykdommer.

Arvid Gusland

Advokat Arvid Gusland

Virksomhetstransaksjoner og finansiering

Forretningsjuridiske områder og forhandlinger

Myndighetskontakt

Forretningsutvikling og styrearbeid