Alle kommunene i Vestfold og Telemark

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Svein Erik Drangeid

Advokat Svein Drangeid AS

Spesialområder:

Almenpraktiserende advokat med personskadeestatning på skadelidtesiden som spesialfelt. Behandler saker over hele landet, og har særlig erfaring med saker innenfor yrkesskader og yrkessykdommer.

Jan Birger Løken

Advokat Jan Birger Løken

Myndighetskontakt. Inngående kjennskap til norsk politikk og til politiske prosesser på alle forvaltningsnivåer. Inngående kunnskaper om gangen i forvaltningsprosesser og behandling i ulike politiske organer. Referanser oppgis på forespørsel.

Ståle Landmark

Advokat Ståle Landmark

Innehar særskilt kompetanse på generasjonsskifter i landbruk, landruksrett forøvrig,odels- og åsetesrett, jordskifte, servitutter (bruksretter),tomtefeste og bistand til grunneiere ved offentlig grunnerverv eller ekspropriasjon.