Alle kommunene i Vestfold og Telemark

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Ståle Landmark

Advokat Ståle Landmark

Innehar særskilt kompetanse på generasjonsskifter i landbruk, landruksrett forøvrig,odels- og åsetesrett, jordskifte, servitutter (bruksretter),tomtefeste og bistand til grunneiere ved offentlig grunnerverv eller ekspropriasjon.

Marianne Rødser

Ernst & Young Advokatfirma AS

Spesialområder:

Spesialkompetanse innen merverdiavgiftslovens område.

Arvid Gusland

Advokat Arvid Gusland

Virksomhetstransaksjoner og finansiering

Forretningsjuridiske områder og forhandlinger

Myndighetskontakt

Forretningsutvikling og styrearbeid