Alle kommunene i Viken

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Ruth Nying Frøland

Advokatfirmaet Tønset AS

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 2000

Jeg arbeider i det vesentlige med personskade/yrkesskade, familierett, barnevern og psykisk helsevern, herunder rettslig prosess og tvisteløsning.

Verv: Nestleder i Kontrollkommisjonen Ahus 1 og styremedlem advokatforeningen Romerike krets.

Jeg bistår gjerne!

Erik Furseth

Advokatfirmaet Furseth

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1988

Kontraktsforhold - såvel for virksomheter som private. Selskapsrettslige forhold, virksomhetsoverdragelse,aksjonærrettigheter, aksjonæravtaler,fusjon, fisjon, generasjonsskifte.