Alle kommunene i Viken

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Espen B. Kolding

Folloadvokatene

Arbeider innenfor de fleste saksområder, med hovedvekt på: arv- og skifterett, barne- og familierett, samliv og samlivsbrudd, bistandsadvokat, barnevern, boligrett - herunder kjøp og salg av eiendom - feil og mangler, fri rettshjelp. Har omfattende prosedyreerfaring innenfor disse saksområder.

Egen virksomhet for eiendomsmegling,
firmaet "Follomegleren".

Andre opplysninger: www.folloadvokatene.no

Torstein Ekdahl

Advokat Torstein Ekdahl

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1979

Generell forretningsjus. Styrerepresentasjon. Stiftelse og overdragelse av selskaper mv