Alle kommunene i Viken

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Christin Ruud Ulfsryggen

Advokat Christin Ruud Ulfsryggen

Se ytterligere beskrivelse:

http://k-advokat.no/ Christin
http://advokat-christinruudulfsryggen.no/

Espen B. Kolding

Folloadvokatene

Arbeider innenfor de fleste saksområder, med hovedvekt på: arv- og skifterett, barne- og familierett, samliv og samlivsbrudd, bistandsadvokat, barnevern, boligrett - herunder kjøp og salg av eiendom - feil og mangler, fri rettshjelp. Har omfattende prosedyreerfaring innenfor disse saksområder.

Egen virksomhet for eiendomsmegling,
firmaet "Follomegleren".

Andre opplysninger: www.folloadvokatene.no

Thomas Nortvedt

Advokatkollegium AS

Forretningsadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 1987

Privatrett. Alminnelig forretningsjuss, Arve- og skifterett.
Familierett- separasjon og skilsmisse.
Eiendomsoppdrag. Salg og oppgjør. Prisavslag og erstatningskrav etter eiendomskjøp/salg. Offentlig rett:
Lang erfaring med forsvareroppdrag. Gjeldsforhandling og konkurs. Prosedyreoppdrag.
Fri rettshjelp og rettsråd. Kontakt meg for uforpliktende gratis forhåndsvurdering. Timepris kr. 805-1250,- avhengig av sakstype. Bindende forhåndspris. Referanser kan gis innenfor enkelte områder.