Alle kommunene i Viken

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Thomas Nortvedt

Advokatkollegium AS

Privatrett. Alminnelig forretningsjuss, Arve- og skifterett.
Familierett- separasjon og skilsmisse.
Eiendomsoppdrag. Salg og oppgjør. Prisavslag og erstatningskrav etter eiendomskjøp/salg. Offentlig rett:
Lang erfaring med forsvareroppdrag. Gjeldsforhandling og konkurs. Prosedyreoppdrag.
Fri rettshjelp og rettsråd. Kontakt meg for uforpliktende gratis forhåndsvurdering. Timepris kr 1800-2500,-- avhengig av sakstype. Bindende forhåndspris. Referanser kan gis innenfor enkelte områder.

Torstein Ekdahl

Advokat Torstein Ekdahl

Generell forretningsjus. Styrerepresentasjon. Stiftelse og overdragelse av selskaper mv

Solveig Brorson Olsen

Advokat Solveig Brorson Olsen

Lang arbeidserfaring på mine fagområder.
Fokus på klienten og tilgjengelighet ved utføring av oppdraget.