Alle kommunene i Vestfold og Telemark

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Endre Revheim

Advokatfirma Mjaaseth Revheim Co DA

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2013

Advokat Revheim arbeider særlig innenfor følgende rettsområder:

•Arv, generasjons- og dødsboskifte
•Arbeidstvister
•Eiendom
•Generell forretningsjus
•Kontraktsrett
•Overdragelse av aksjer, virksomhet og næringseiendom, herunder due dilligence
•Omorganiseringer, fusjoner og fisjoner
•Selskapsrett
•Skatterett