Alle kommunene i Viken

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Trond Selsaas

Advokat Trond Selsaas

- Lang erfaring fra Skatteetaten.
- Samarbeidsavtale med Huseiernes Landsforbund.

Ane Sofie Tømmerås

Advokathuset Justisia AS

Etter å ha vært advokat siden 2004 har Ane Sofie Tømmerås betydelig kunnskap innenfor flere rettsområder, og bistår både privatpersoner, bedrifter, kommuner og organisasjoner. Hun har god erfaring med prosedyre, men forsøker alltid først å finne de gode løsningene utenfor domstolene, og er sertifisert advokatmekler.

Per Magnus Bråthen

Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS

Etablering og kjøp/salg av virksomhet/foretak, fusjon/fisjon/omorganisering/omdannelse av virksomhet/foretak, selskapsrett, skatterett og generasjonsskifter.

Thorvald Fredrik Grindstad

Grindstad Lydersen Advokatfirma AS

Jeg har bred forretningsjuridisk erfaring, som bl.a. omfatter utarbeidelse av kontrakter, selskapsstiftelser og omdannelser, tvister i kontraktsforhold, fast eiendoms rettsfohold og prosesser for domstolene. Jeg har også erfaring med offentligrettslige spørsmål, herunder skatter og avgifter, og prosesser på det området. Av andre sakstyper kan jeg nevne generasjonsskifter, erstatningssaker og skjønn.

Lars Winsvold

Advokathuset Justisia AS

Å gi gode råd og løse din sak er viktigst for meg. Jeg har valgt å spesialisere på enkelte få saksområder, det gir best erfaringsgrunnlag og kompetanse. Jeg arbeider i et faglig godt fellesskap med andre dyktige kolleger i Advokathuset Justisia as, samlet kan vi løse de fleste sakstyper. Ta kontakt for en uforpliktende samtale!