Alle kommunene i Viken

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Thorvald Fredrik Grindstad

Grindstad Lydersen Advokatfirma AS

Jeg har bred forretningsjuridisk erfaring, som bl.a. omfatter utarbeidelse av kontrakter, selskapsstiftelser og omdannelser, tvister i kontraktsforhold, fast eiendoms rettsfohold og prosesser for domstolene. Jeg har også erfaring med offentligrettslige spørsmål, herunder skatter og avgifter, og prosesser på det området. Av andre sakstyper kan jeg nevne generasjonsskifter, erstatningssaker og skjønn.

Lars Winsvold

Advokathuset Justisia AS

Å gi gode råd og løse din sak er viktigst for meg. Og dette til en overkommelig kostnad. Ofte er det best og svært mye rimeligere å løse saker utenom retten. Jeg har valgt å jobbe med enkelte saksområder framfor mange, det gir bedre erfaring og kompetanse. Jeg er i et kontorfellesskap med 5 andre dyktige advokater: www.graalumadvokatene.no. Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Trond Selsaas

Advokat Trond Selsaas

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1987

- Lang erfaring fra Skatteetaten.
- Samarbeidsavtale med Huseiernes Landsforbund.