Alle kommunene i Viken

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Ane Sofie Tømmerås

Advokathuset Justisia AS

Etter å ha vært advokat siden 2004 har Ane Sofie Tømmerås betydelig kunnskap innenfor flere rettsområder, og bistår både privatpersoner, bedrifter, kommuner og organisasjoner. Hun har god erfaring med prosedyre, men forsøker alltid først å finne de gode løsningene utenfor domstolene, og er sertifisert advokatmekler.

Thorvald Fredrik Grindstad

Grindstad Lydersen Advokatfirma AS

Jeg har bred forretningsjuridisk erfaring, som bl.a. omfatter utarbeidelse av kontrakter, selskapsstiftelser og omdannelser, tvister i kontraktsforhold, fast eiendoms rettsfohold og prosesser for domstolene. Jeg har også erfaring med offentligrettslige spørsmål, herunder skatter og avgifter, og prosesser på det området. Av andre sakstyper kan jeg nevne generasjonsskifter, erstatningssaker og skjønn.