Alle kommunene i Troms og Finnmark

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Mads Wallerheim

Advokathuset Nord AS

Advokathuset Nord er en moderne kompetansebedrift som har samlet advokattjenester og eiendomsmegling på ett sted.

Vi tilbyr advokatbistand til private og næringsdrivende. Vi har allsidig praksis og bred erfaring, og tilbyr derfor bistand innenfor de fleste rettsområder.

Advokathuset Nord har fast bistandsadvokat for Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Vår visjon er å skape verdier for våre kunder.

Kompetansen du trenger i ett og samme hus!

Cato Simonsen

Advokat Cato Simonsen AS

Har tidligere arbeidet som universitetslektor og stipendiat hos Det juridiske fakultet ved UiT, samt som politifullmektig hos Troms Politidistrikt. Bred erfaring fra kurs og undervisning, samt jevnlige sensur- og veiledningsoppdrag ved UiT.

Yter juridisk bistand til både privatpersoner, bedrifter og offentlig sektor. Driver med allsidig praksis, med hovedvekt på barnefordeling, barnevern, fast eiendom, avtalerett, kjøpsrett, familie- og arverett, strafferett (forsvarer- og bistandsoppdrag) og vegtrafikk.

Olav Eriksen

Advokatfirmaet Eriksen AS

Kompetanse innenfor strafferett og straffeprosess gjennom langvarig og bred erfaring som forsvarsadvokat i straffesaker både for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.