Alle kommunene i Troms og Finnmark

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Olav Eriksen

Advokatfirmaet Eriksen AS

Kompetanse innenfor strafferett og straffeprosess gjennom langvarig og bred erfaring som forsvarsadvokat i straffesaker både for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

Cato Simonsen

Advokat Cato Simonsen AS

Har tidligere arbeidet som universitetslektor og stipendiat hos Det juridiske fakultet ved UiT, samt som politifullmektig hos Troms Politidistrikt. Bred erfaring fra kurs og undervisning, samt jevnlige sensur- og veiledningsoppdrag ved UiT.

Yter juridisk bistand til både privatpersoner, bedrifter og offentlig sektor. Driver med allsidig praksis, med hovedvekt på barnefordeling, barnevern, fast eiendom, avtalerett, kjøpsrett, familie- og arverett, strafferett (forsvarer- og bistandsoppdrag) og vegtrafikk.