Alle kommunene i Trøndelag

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Grethe Marie Lie Selven

Selven Advokat og Eiendom AS

Kontrakter, anskaffelser, EU-/EØS-rett, immaterialrett (IPR), selskapsrett, arbeidsrett, handel og industri, forskning og utvikling,
compliance, herunder antikorrupsjon, anti-hvitvasking, personvern og arbeidslivskriminalitet etc.