Alle kommunene i Trøndelag

Endre valg

Kompetanse

Grethe Marie Lie Selven

Selven Advokat og Eiendom AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2013

Kontrakter, anskaffelser, EU-/EØS-rett, immaterialrett (IPR), selskapsrett, arbeidsrett, handel og industri, forskning og utvikling,
compliance, herunder antikorrupsjon, anti-hvitvasking, personvern og arbeidslivskriminalitet etc.