Alle kommunene i Vestfold og Telemark

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Torunn Agtind

Advokat Torunn Agtind

Advokat Agtind har lang erfaring med saker som gjelder barn og foreldre, samliv og samlivsbrudd, bolig og hytte, jobb, personskader, arv og trygd.

Hun representerer private parter i saker mot barnevernet og klienter som har behov for bistandsadvokat.

Cand. Jur., Universitetet i Oslo 1989

Anne-Lotte Gulbrandsen

Advokat Anne Lotte Gulbrandsen

Adv. Gulbrandsen har lang erfaring i arbeid med personskadesaker og forsikringsspørsmål. Bistand gis ved krav på erstatning ved arbeidsulykker, ulike yrkessykdommer/- og skader. Hun har også vært bistandsadvokat i en rekke straffesaker, og oppfølgende krav på voldsoffererstatning. Hun bistår også ved klage på avgjørelser av NAV etter Folketrygdloven. I tillegg gis bistand ved andre erstatningssaker som ved bilulykke, soldatskader og pasientskader. Hun tar oppdrag som bistandsadvokat i straffesaker og ved krav om voldsoffererstatning. Hun påtar seg også oppdrag knyttet helsespørsmål og pasientrett, herunder klagesaker. Hun gir også bistand i arbeidsrelaterte spørsmål.