Alle kommunene i Troms og Finnmark

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Eli Øverås

Advokatfirmaet FINN AS avd Tromsø

Advokat Eli Øverås har omfattende erfaring fra forsikringsbransjen og som privatpraktiserende advokat, og har vært partner i Advokatfirmaet FINN AS siden 1. januar 2022. Advokat Øverås har kompetanse innenfor ovenstående fagfelt, og har også betydelig erfaring med eiendomsmeglingsoppdrag. Øverås prosederer jevnlig saker for tingrett, lagmannsrett og jordskifterett.

Annichen Eleonora Rye-Holmboe

Advokat Rye-Holmboe AS

Spesialområder:

Mitt spesialfelt er strafferett.

Jeg er fast forsvarer i Nord-Troms og Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Jeg har tidligere vært fast bistandsadvokat for de samme domstoler.
Min tidligere yrkeserfaring er fra 10 år i påtalemyndigheten, og jeg har lang erfaring med straffesaker.

Jeg tilbyr videre noe bistand i barnefordelingssaker og innen barnevern.

Jeg tilbyr og noe bistand innen familierett for øvrig.

Jonny Angell

Advokatselskapet Angell AS

Hovedarbeidsområde innenfor Fast eiendoms rettsforhold, herunder nabotvister, jordskifte, feste, feil/mangler, utleie og byggesaker .