Alle kommunene i Troms og Finnmark

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Tor Reidar Klausen

Advokatfirmaet Elvenes AS

Han har over 8 års erfaring fra skatteetaten innenfor fagområdene næringsbeskatning, utenlandsbeskatning, ligningsforvaltningsrett og tilleggsskatt.
Fra sommeren 2006 til 2008 arbeidet han med tyngere arveavgiftssaker ved Troms skattefogdkontor.

Fra 2008 til februar 2009 var han leder for en kontrollgruppe i Skatt nord.

Han har også utført faglig rådgivning og veiledning både innad i skatteetaten samt eksternt mot skattytere og øvrige samarbeidspartnere til skatteetaten.

Bjørn August Krane

JUSTITIA AS

Fast oppnevning som bostyrer konkursbo ved Nord Troms tingrett.
Fast oppnevning som medhjelper ved tvangssalg eiendom, skip ved Nord Troms Tingett.
Voldgiftsdommer ved trafikksaker.
Forelesningserfaring fra Handelshøyskolen BI i fagene Markedsrett, Forretningsjuss.