Alle kommunene i Viken

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Bjørn Carlberg

Advokat Bjørn Carlberg

Sentralt beliggende for alle som kommer med bil, buss eller tog.
Snart 20 års erfaring som advokat på Kløfta hvor kontoret har saker innen de fleste rettsområder og men med særlig tyngde på familieretten, arv og deling av bo. Har lang erfaring med erstatningssaker enten etter skade på person eller eiendom. Driver med eiendomssalg både i inn og utland se: www.elite-eiendom.no Har siden gjeldsordningsloven kom i 1993 vært medhjelper for namsmennene i Ullensaker, Nannestad, Gjerdrum, Nes og Nittedal.

Harald Breivik

Advokathuset Breivik AS

Har spesialkompetanse innen personbeskatning, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og lønnsinnberetning. Anerkjent kursholder for revisorer, regnskapsførere og arbeidsgivere i forbindelse med ovennevnte områder.

Har spesialkompetanse i skattespørsmål som gjelder arbeid over landegrensene og bistår norske og utenlandske bedrifter i spørsmål vedrørende dette.