Alle kommunene i Viken

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Per Ove Marthinsen

Advokatfirmaet Fari

Lang erfaring i straffesaker, både som forsvarer og bistandsadvokat. Tidligere erfaring fra påtalemyndigheten.

Fast bistandsadvokat for Øvre Romerike tingrett. Fast bostyrer i dødsboer og felleseieskifteboer ved Øvre Romerike tingrett.

15 års erfaring som advokat.

Harald Breivik

Advokathuset Breivik AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2002

Har spesialkompetanse innen personbeskatning, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og lønnsinnberetning. Anerkjent kursholder for revisorer, regnskapsførere og arbeidsgivere i forbindelse med ovennevnte områder.

Har spesialkompetanse i skattespørsmål som gjelder arbeid over landegrensene og bistår norske og utenlandske bedrifter i spørsmål vedrørende dette.