Alle kommunene i Viken

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Harald Breivik

Advokathuset Breivik AS

Har spesialkompetanse innen personbeskatning, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og lønnsinnberetning. Anerkjent kursholder for revisorer, regnskapsførere og arbeidsgivere i forbindelse med ovennevnte områder.

Har spesialkompetanse i skattespørsmål som gjelder arbeid over landegrensene og bistår norske og utenlandske bedrifter i spørsmål vedrørende dette.

Per Ove Marthinsen

Advokatfirmaet Fari

Lang erfaring i straffesaker, både som forsvarer og bistandsadvokat. Tidligere erfaring fra påtalemyndigheten.

Fast bistandsadvokat for Øvre Romerike tingrett. Fast bostyrer i dødsboer og felleseieskifteboer ved Øvre Romerike tingrett.

15 års erfaring som advokat.