Alle kommunene i Viken

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Per Ove Marthinsen

Advokatfirmaet Fari

Lang erfaring i straffesaker, både som forsvarer og bistandsadvokat. Tidligere erfaring fra påtalemyndigheten.

Fast bistandsadvokat for Øvre Romerike tingrett. Fast bostyrer i dødsboer og felleseieskifteboer ved Øvre Romerike tingrett.

15 års erfaring som advokat.

Bjørn Carlberg

Advokat Bjørn Carlberg

Sentralt beliggende for alle som kommer med bil, buss eller tog.
Snart 20 års erfaring som advokat på Kløfta hvor kontoret har saker innen de fleste rettsområder og men med særlig tyngde på familieretten, arv og deling av bo. Har lang erfaring med erstatningssaker enten etter skade på person eller eiendom. Driver med eiendomssalg både i inn og utland se: www.elite-eiendom.no Har siden gjeldsordningsloven kom i 1993 vært medhjelper for namsmennene i Ullensaker, Nannestad, Gjerdrum, Nes og Nittedal.