Alle kommunene i Viken

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Kristin Aasen Kramås

ADVOKATFIRMAET KRAMÅS AS

Har lang erfaring med arbeidsrettslige spørsmål. Har senere opparbeidet særskilt kompetanse innenfor rettigheter for funksjonshemmede og deres familier, og kan vise til gode resultater i saker vedrørende økonomiske stønader til den omsorgstrengende og deres familier. Arbeider nå mye med arv og skifte, herunder med båndlegging av arv og vergemål.

Bjørn Clemetsen

Skar Advokater

Bakgrunn fra Finansdepartementets skatteavdelinger, dommerfullmektigprakis og advokatfullmektig i advokatfirmaet Thommessen, Oslo.