Bidrag

Innhold

Barnefar har kuttet i bidrag

20. nov 2018 · spørsmål

Far har tidligere alltid betalt barnebidrag på 3800 helt siden vi gikk i fra hverandre for snart 3 år siden og han kuttet dette plutselig til 3500. Er det lov å bare kutte i bidraget sånn? Det var mekler som regnet ut hvor mye han skulle betale ut ifra inntekt . Det er ca 4-5 mnd siden han kuttet dette . Har jeg krav på det han har betalt for lite?

Les mer

Mor skylder bidrag

09. okt 2018 · spørsmål

Jeg er bidragsmottaker. Mor skylder mye i bidrag. Men nå har NAV innkrevingssentral ordnet lønnstrekk fra hennes lønn, men hun skylder en del bidrag som jeg sa i sted. Er det noe jeg kan gjøre for å kreve det hun skylder meg i ubetalt bidrag? Eller må jeg vente til de har trekt den summen som hun skylder i bidrag?

Les mer

Ekstra betaling ved utvidet bidrag

21. feb 2018 · spørsmål

Min samboers sønn fyller snart 18 år og har igjen ett år på videregående skole. Sønnen bor hos sin mamma. Sønnen vil nå søke om bidrag via NAV når han fyller 18 år. Vi var inne på bidragskalkulatoren på NAV og ser at min samboer må betale ytterligere 2000 kr ekstra per måned med samme inntekt som tidligere? Vi kunne også lese at min inntekt ville legges til grunn, da de regner etter husstandens totale inntekt. Stemmer dette ?

Les mer