Ekspropriasjon

Innhold

Nye Veier betaler ikke nok for ekspropriert eiendom

09. sep 2020 · spørsmål

Nye veier eksproprierer min eiendom. Mine bygninger var ikke ferdig bygd, og de sier nå at det ikke er noe ferdigattest og vil ikke betale. Bare veldig lite. Vi har gjort flere tekniske vurderinger og flere meglere. De er veldig forskjellige. Teknisk verdi er lignende. Kan du hjelpe meg å forstå hvor mye de må erstatte?

Les mer

Reguleringsplaner – Konsekvenser når reguleringsplaner endres

05. aug 2015 · artikkel

Omregulering til friluftsformål, eller «Landbruk, Natur og Friluftsområde» (LNF-område) betyr i praksis at det innføres begrensninger i bolig- og hytteeieres muligheter til å gjøre endringer på eiendommene. Denne type omregulering er spesielt aktuell for dem som har hytte i strandsonen. At et område gjøres til LNF-område innebærer som regel et generelt byggeforbud, og grunneiere som […]
Les mer