Festetomt

Innhold

Bruk av bygslet tomt

15. sep 2023 · spørsmål

Vi har hytte på bygslet tomt. Kan grunneier nekte oss å vinterlagre liten fritidsbåt på tomta?

Les mer

Ansvar for fukt på festetomt

11. jun 2021 · spørsmål

Vi bor i rekkehus på festetomt. De siste årene har det blitt stadig fuktigere på tomten, særlig på fellesarealene. Nå er det store dammer flere steder, også når det er tørt vær. Dreneringen rundt huset er god, og ble fornyet for få år siden på den fuktigste siden av bygget. Kommunen har sjekket vann og avløp, men finner ingen lekkasje. Hvem har ansvaret for utbedring/bygging av kum hvis det viser seg å være endringer i grunnvannsforholdene? Tomtefester eller grunneier?

Les mer