Lån og stipend

Innhold

Arven overstiger lånekassens formuegrenser

23. okt 2018 · spørsmål

Det er planlagt å gi forskudd på arv fra gjenlevende bestemor som sitter i skiftet bo, idet hun nå er på sykehjem. Fem barnebarn er i testamentet satt inn som arvinger der til å dele en leilighet likt. Planen er å selge leiligheten og dele pengene nå. Ett av barnebarna vil ved overførsel av summen, få formue over lånekassens formuesgrenser for stipendtildeling. Spørsmålet er om det finnes løsning på dette, og om det er mulig å gi pengene helt eller delvis til foreldrene, inntil formuesgrensen?

Les mer

Må student uten inntekt betale formueskatt?

02. okt 2018 · spørsmål

Vi har enebolig og hytte, samt kontanter som dekker gjelden. Vi har en arving (sønn) som for tiden studerer og som vi ønsker å overføre 50% av eiendommene til, som forskudd på arv. Markedsverdiene er ca. 10 millioner. Svares det formueskatt for student uten inntekt? Hva koter det ca. å bruke advokat til dette?

Les mer