Andrea Artz

Telenor Norge AS
Advokatfullmektig

Besøksadresse:
Snarøyveien 30
1360 FORNEBU

Postadresse:
Postboks 800
1331 FORNEBU

Språkkunnskap

Engelsk, Nederlandsk, Spansk, Tysk

Landkunnskap

Nederland, Tyskland

Tilleggsopplysninger:

Jeg er tilknyttet Selmers forretningsområdet EU/EØS og Konkurranserett og er en av Selmers utenlandske jurister med bakgrunn fra Tyskland og Nederland. Jeg arbeider hovedsakelig med EU- og EØS-rettslige problemstillinger, herunder særlig konkurranserett, M&A, grenseoverskridende handel og netthandel, og har erfaring med arbeid mot Europakommisjonen. I tillegg jobber jeg med internasjonal rettslige spørsmål.