Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Vegard M. Lund

Langseth Advokatfirma DA

Betydelig erfaring med alle sider av arbeidsutleie/vikartjenester. Både arbeidsrettslig og kontraktsrettslig i trekantforholdene mellom vikarbyå-oppdragsgiver (innleier), mellom vikarbyrå-medarbeider (vikar) og mellom medarbeider-oppdragsgiver.

Leif Petter Madsen

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Spesialområder:

Omfattende erfaring innen konkursbehandling som bostyrer eller rådgiver for selskaper i insolvenslignende situasjoner.Bistår ofte banker og leverandører til seskaper i økonomiske vanskeligheter. Har jevnlig prosederert saker med kontraktsrettslige og/eller selskapsrettslige problemstillinger. Min praksis omfatter kjøp og salg av forretningseiendom og prosessoppdrag innen fast eiendoms rettsforhold. I de senere år har jeg også påtatt meg en del styreoppdrag. WR har representanter i Kina,Japan,Singapore og UK

Claude A. Lenth

Advokatfirmaet Hjort AS

Prosedyre, kontraktsrett, selskapsrett og immaterialrett

Mari Vindedal

Littler Advokatfirma AS

Mari Vindedal er spesialisert i arbeidsrett, og tar på seg oppdrag knyttet til blant annet arbeidsavtaler, oppsigelser, nedbemanning og arbeidsmiljø. I tillegg arbeider hun med personvern/GDPR, prosedyre og generell forretningsjuss. Hun har fra tidligere omfattende prosesserfaring som politiadvokat og dommerfullmektig, samt erfaring fra lovgivningsarbeid.