Bevilling siden 1992

Besøksadresse:
Markensgate 9

Postadresse:
Postboks 437
4604 KRISTIANSAND S

Tilleggsopplysninger:

Selskapsrett
Kontraktsrett
Fast eiendoms rettsforhold
Shipping
Finansiering
Arbeidsrett
Forhandlinger og prosedyre
Immaterialrett
Styreverv