Knut Henning Larsen

Sørlandsadvokatene DA
Advokat
Bevilling siden 1997
Telefon: 38 05 86 00
Mobil: 91 14 42 66
Fax: 38 05 86 01

Besøksadresse:
Østre Strandgt. 29

Postadresse:
Postboks 281
4663 KRISTIANSAND S