Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Bettina Banoun

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Spesialområder:

Skatterett, selskapsrett, kontraktsrett, EØS-rett. Prosedyreerfaring fra EFTA-domstolen. Doktorgrad om "Omgåelse av skattereglene".

Anders W. Færden

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Spesialområder:

Færden er partner i Wikborg, Rein & Co og har betydelig erfaring fra arbeid innen forsikringsrett, sjørett, kontraktsrett og tvisteløsning (alm. domstoler og voldgift). Han har møterett for Høyesterett.

Claus Brynildsen

Kogstad Lunde & Co DA Advokatfirma MNA

Møterett for Høyesterett. Tidligere praksis som tingrettsdommer i Oslo tingrett. Opparbeidet kompetanse som kan benyttes til voldgiftsoppdrag.