Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Morten Steenstrup

SANDS Advokatfirma DA

Arbeider med strategisk rådgivning, myndighetskontakt, selskapsrett, transaksjoner, informasjons- og kommunikasjonsteknologi samt prosedyre.
Har møterett for Høyesterett.

Bjørn Terje Smistad

Bjerkan Stav Advokatfirma Namsos AS

Spesialist innenfor fast eiendom. Hovedvekt på tingsrett, tomtefeste, ekspropriasjon og prosedyre. Møterett for Høyesterett.

Einar Drægebø

Harris Advokatfirma AS

Yrkeserfaring bl.a. som polititjenestemann og dommerfullmektig Bred erfaring fra etterforskingsledelse og internasjonalt politisamarbeid. Yrkeserfaring fra Politiets Sikkerhetstjeneste. Har vært politimester og arbeidsgiver for 250 ansatte. Har vært lokal og sentral tillitsvalgt. Forhandlingserfaring.

Medlem og leder av offentlige granskingskommisjoner.

Flere styreverv.

Leder Spesialenheten for politisaker i region vest-Norge

Er oppnevnt av Bergen byfogdembete som bostyrer ved felleseieskifte.