Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Stein Hegdal

SANDS Advokatfirma DA

Bank, finans, forsikring, norsk og internasjonal kontraktsrett, tilvirkningskontrakter, prosedyre, god kjennskap til tysk forretningskultur og juridiske forhold.

Egil Horstad

Advokatfirmaet Schjødt AS

Jeg har i tillegg til ovennevnte også kompetanse og mange oppdrag innenfor gjeldsforfølging og insolvensrett, selskapsrett, entrepriserett og tingsrett. Jeg tilhører Vogt & Wiig AS sin prosessgruppe, og har mange oppdrag knyttet til tvisteløsning og prosedyre.

Stephan L. Jervell

Advokatfirmaet Wiersholm AS

EU og konkurranserett, forvaltningsrett, næringsreguleringsrett, kontraktsrett, selskapsrett. Prosedyreerfaring fra EFTA-domstolen. Møterett for Høyesterett.

Einar Heiberg

Bull & Co Advokatfirma AS

Vesentlige arbeidsområder er skatt-avgift, selskapsrett, arbeidsrett, generell kontraktsrett og prosedyre for de alminnelige domstoler og voldgiftrett. Påtar seg oppdrag som voldgiftsdommer.