Kjell Stian Galdal Julnes

Advokatfirmaet Julnes AS
Advokat
Bevilling siden 2019

Besøksadresse:
Storgata 21
6509 KRISTIANSUND N

Postadresse:
Postboks 6, Kongens plass
6501 KRISTIANSUND N