Ann Gunn Edvardsen

Advokatkollegium AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1988

Fast forsvarer for Follo tingrett og
Borgarting lagmansrett.
Samt bistandsadvokat.
Arbeidet med bistand overfor energiverksbransjen i mange år.

Johan Henrik Frøstrup

Advokatfirmaet Frøstrup Løitegaard DA

Frøstrup har god erfaring i prosedyre for alle domstoler, også Høyesterett. Frøstrup har hatt møterett for Høyesterett siden 1994. Frøstrup har erfaring i bedriftsrådgivning og styreverv. Han har vesentlig forretningsjuridisk portefølje.Advokatfirmaet er ISO-sertifisert.Påtar seg granskingsoppdrag og megleroppdrag.

Torhild Holth

Advokatfirmaet Larsen & Co Kontordrift AS

Advokat med lang og omfattende erfaring innen foreldretvister, herunder foreldreansvar, fast bosted og samvær, barnevern og strafferett. Tar både oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat.

Lang erfaring som advokat, og etter arbeid i forvaltningen, med utlendingsrett, både asylsaker, oppholdssaker, familiegjenforening, utvisning og tilbakekall.

Er nestleder i Kontrollkommisjonen på Lovisenberg sykehus, og bistår gjerne i saker vedrørende psykisk helsevern.

Marte Reier

Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co. AS

Jeg har kompetanse innenfor tingsrett, dvs.odelsrett,konsesjonslovgivningen, landbruksrettslige spørsmål, mangler ved salg av bolig/fritidsbolig,
tomtefeste og husleieforhold - både hva gjelder leie til boligformål og leie til næringsformål. Arbeider også med selskapsrett, herunder stiftelse og registrering av aksjeselskaper. Har god erfaring hva gjelder kontraktsinngåelse mht. erverv og salg av fast eiendom - herunder næringseiendommer. Arbeider også med arv og familierett, herunder oppgjør av dødsboer.

Halldis Winje

Advokatfirmaet Riisa & Co ANS

Jeg er fast bistandsadvokat i Oslo tingrett og Borgarting lagmannnsrett Har arbeidet i politi-og domstol, som forsvarer og har omfattende prosedyreerfaring, spesielt innen strafferett, familierett og erstatningsrett. Er underutvalgsleder i Advokatforeningens disiplinærutvalg og advokat på verv i Spesialenheten for politisaker.