Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Birgit Vinnes

Advokat Birgit Vinnes AS

Jeg har jobbet som advokat siden 2002. Jeg har straffesaker, der jeg har oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat. Jeg jobber også med barnelovsaker, barnebortføringssaker og barnevernrett. Jeg snakker flytende fransk og engelsk, og noe tysk og spansk. Har god kompetanse i tegnspråk.

Øyvind Kilstad

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS

Høy kompetanse innen selskapsrett, derunder restruktureringer, kjøp og salg av virksomheter med kombinasjonen selskapsrett og skatterett, fusjoner, fisjoner m.m.

Fast eiendoms rettsforhold.

Jobber mye med arbeidsrettslige forhold.

Voldgiftsdommerkompetanse

Jan Kjetil Brekken

Advokatfirmaet Alver AS

Arbeidsrett
Bygg- og entrepriserett
Fast eiendoms rettsforhold
Forretningsjuridisk praksis
Gjeldsforhandling, konkurs
Kontraktsrett
Styreverv mm