Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Gunnar Holm Ringen

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2001

Gransking og prosedyre, compliance, antihvitvask, antikorrupsjon og verdipapirhandel.

Jostein Sterri Valla

Advokat Jostein Sterri Valla

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2000

Alminnelig advokatpraksis, særlig innen fast eiendoms rettsforhold, privat- og offentligrettslig.
I tillegg arv, dødsbo, skifte, konkursbo, kontraktsrett, alminnelig forretningsforhold.

Svein-Harald Foss

Advokat Svein-Harald Foss

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1982

Jeg setter klientens interesse i fokus.Min målsetting er å gi klienten en vurdering i løpet av 2-3 dager etter at vi mottar opplysninger i saken. Jeg yter bistand i forhandlinger med forsikringsselskap og i retten. Personskader er vektlagt som et spesialområde de senere år. Jeg tilbyr kompetanse og stor kapasitet. Min bistand dekker hele landet. Jeg har gjennom mange år arbeidet med arv, skifte, fast eiendoms rettsforhold, forretningsjus, eiendomsmegling, familierett, strafferett, arbeidsrett.