Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Ove Christian Lyngholt

Advokatfirma Tofte AS

Allmennadvokat, Møterett Høyesterett

Bevilling siden 1985

Ekspropriasjon,plan-og bygningsrett,fast eiendoms rettsforhold,odelsrett

Peter Skarbøvig

Advokatfirmaet Rettidig AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2012

Advokat Peter Skarbøvig er eier av advokatfirmaet Skarbøvig AS. I tillegg til å lede selskapet arbeider han som advokat med særlig vekt på pengekravsrett, fast eiendom, selskapsrett, og prosedyre.

Advokatfirmaet Skarbøvig AS bistår både små og mellomstore bedrifter, samt privatpersoner innen de fleste juridiske problemstillinger.

Thomas Urdshals

Advokat Thomas Urdshals

Allmennadvokat

Bevilling siden 2009

Arbeider hovedsaklig med familierett (barn, skifte mellom ektefeller og arv), saker om mangler ved bolig og forsikringstvister.

Geir Hovland

Advokatfirmaet Larsen & Co Kontordrift AS

Bred prosedyreerfaring, med særlig vekt på arbeidsrett, arv- og skifterett og barnerett.

Henrik Boehlke

Advokatfirmaet Hjort DA

Jeg fører gjevnlig saker for domstolene, både i sivilrettslige tvistesaker og i straffesaker.