Advokat
Bevilling siden 1994

Besøksadresse:
Dokkveien 1

Postadresse:
Postboks 1400 Vika
0115 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Arbeidsrett, erstatningsrett. Arbeidsrett i forbindelse med bl.a. virksomhetoverdragelse og nedbemannings-/omstillingsprosesser.