Advokat

Besøksadresse:
Stortorvet 7
0155 OSLO

Postadresse:
Postboks 1156 Sentrum
0107 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Jobber primært med mva-relaterte problemstillinger og har 14 års erfaring fra slikt arbeid i Skatteetaten, KPMG, Regnskap Norge og EY.
Har også vært oppnevnt av Finansdepartementet som medlem av Klagenemnda for Merverdiavgift.