Advokat

Besøksadresse:
Dokkveien 1

Postadresse:
Postboks 1400 Vika
0115 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk

Landkunnskap

Danmark, Storbritannia

Tilleggsopplysninger:

Virksomhetsoverdragelser,fusjoner/fisjoner, børs og selskapsrett, private equity. Energi