Advokat
Bevilling siden 1999

Besøksadresse:
Dokkveien 1

Postadresse:
Postboks 1400 Vika
0115 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Bank og finansrett, pant og insolvens