Kenneth Høgevold

Advokatfirmaet Hjort AS
Advokat

Besøksadresse:
Universitetsgata 1
0164 OSLO

Postadresse:
Postboks 471 Sentrum
0105 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Bosnia og Herzegovina, Kroatia, Serbia og Montenegro