Kjersti Tøgard Trøbråten

Advokatfirmaet Wiersholm AS
Advokat
Bevilling siden 2004

Besøksadresse:
Dokkveien 1

Postadresse:
Postboks 1400 Vika
0115 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Verdipapirrett. Utvikling og fortolkning av atferdsregler og rammevilkår for verdipapirforetak, forvaltningsselskaper for fond mv.