Bevilling siden 2011
Telefon: 21 95 55 00
Mobil: 92 21 15 28
Fax: 21 95 55 01

Besøksadresse:
Filipstad brygge 1
0252 OSLO

Postadresse:
Postboks 2043 Vika
0125 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Tysk