Advokat
Bevilling siden 1987

Besøksadresse:
Dokkveien 1

Postadresse:
Postboks 1400 Vika
0115 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Arbeidsrett, IT-rett, prosedyre/sivile saker. Møterett for Høyesterett.