Advokat
Telefon: 21 95 55 00
Mobil: 92 29 36 51
Fax: 21 95 55 01

Besøksadresse:
Filipstad brygge 1
0252 OSLO

Postadresse:
Postboks 2043 Vika
0125 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Hovedarbeidsfelt er konkurranserett og EU/EØS-rett.