Ole Christian Borge

Advokatfirmaet Selmer AS
Telefon: 23 11 65 00
Mobil: 95 21 74 26
Nettside: http://

Besøksadresse:
Tjuvholmen Allé 1, 0252 Oslo

Postadresse:
Postboks 1324 Vika
0112 OSLO