Per Gustav Lilleaasen

Advokatfirmaet Føyen AS
Advokat
Telefon: 21 93 10 00
Mobil: 97 70 50 01
Fax: 21 93 10 01

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 8
0191 OSLO

Postadresse:
Postboks 7086, St. Olavs Plass
0130 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Landkunnskap

Danmark, Italia, Kina, Nederland, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland, USA

Tilleggsopplysninger:

Kontraktsrett, bank- og finansrett, selskapsrett, entreprise- og petroleumsrett samt miljørett.