Advokat
Telefon: 24 13 15 00
Mobil: 90 80 87 08
Fax: 24 13 15 01

Besøksadresse:
Bryggegata 6, 0250 Oslo

Postadresse:
Postboks 1364 Vika
0114 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Tysk