Advokat

Besøksadresse:
Dokkveien 1

Postadresse:
Postboks 1400 Vika
0115 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Storbritannia, Sverige, USA

Tilleggsopplysninger:

Kjøp og Salg av virksomheter (M& A).
Børs og verdipapirrett.
Finansiering.
Selskapsrett.
Kontraktsrett og forhandlinger.