Advokat
Bevilling siden 1999

Besøksadresse:
Dokkveien 1

Postadresse:
Postboks 1400 Vika
0115 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Børs- og transaksjon, fusjoner, fisjoner, oppkjøp, konvertible obligasjonslån, børsnoteringer, kapitalmarkedstransaksjoner, privatiseringer, generell selskaps- og verdipapirrettslig rådgivning.