Bevilling siden 1999

Besøksadresse:
Tjuvholmen Allé 1, 0252 Oslo

Postadresse:
Postboks 1324 Vika
0112 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Advokat Thomas Steen Brandi har omfattende erfaring innenfor området insolvens/restrukturering, hvor han rådgir i forbindelse med restrukturering av større virksomheter, håndtering av utsatte engasjementer på vegne av finansinstitusjoner, gjeldsforhandlinger for selskaper i økonomiske vanskeligheter, granskning m.v. Brandi mottar også løpende bostyreroppdrag fra skifteretten, og har betydelig prosedyreerfaring.

Brandis praksis omfatter også opphavsrett/IKT.