Tone Merete Østensen

Advokatfirmaet Wiersholm AS
Advokat
Bevilling siden 1989

Besøksadresse:
Dokkveien 1

Postadresse:
Postboks 1400 Vika
0115 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Oppkjøp/fusjon av næringsvirksomhet, selskapsrett, verdipapir- og børsrett