Tormod Ludvik Nilsen

Wikborg Rein Advokatfirma AS
Advokat
Telefon: 22 82 75 00
Mobil: 90 58 04 78
Fax: 22 82 75 01

Besøksadresse:
Dronning Mauds gate 11
0250 OSLO

Postadresse:
Postboks 1513 Vika
0117 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Kina

Tilleggsopplysninger:

Corporate/M&A og Fornybar Energi