Advokat
Bevilling siden 2005

Besøksadresse:
Dokkveien 1

Postadresse:
Postboks 1400 Vika
0115 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Børs- og verdipapirrett
Bank og finansrett
Eiendomsmeglingsrett