Andreas Messelt Ekker

Bjerkan Stav Advokatfirma AS
Bevilling siden 2005
Telefon: 73 80 22 80
Mobil: 90 53 99 72
Fax: 73 80 22 81

Besøksadresse:
Ferjemannsveien 10
7014 TRONDHEIM

Postadresse:
Postboks 8809 Nedre Elvehavn
7481 TRONDHEIM

Språkkunnskap

Engelsk, Fransk

Tilleggsopplysninger:

www.bjerkan-stav.no