Advokat
Telefon: 74 15 08 10
Mobil: 92 21 73 46
Fax: 74 15 08 01

Besøksadresse:
Sjøfartsgate 6

Postadresse:
Postboks 2514
7729 STEINKJER