Jon August Larsen

Advokat Jon August Larsen AS

Allmennadvokat, Eiendomsmekling

Bevilling siden 1978

Spesielt interresse og erfaring innenfor faste eiendommers rettsforhold, boligreklamasjoner, tomtefesteforhold, regulering og innløsning av festetomter, tomtegrense- og naboforhold, eiendomsoverføring av bolig og hytter, generasjonsskifte og arveavgift mv. Spesiell interresse og erfaring innenfor arv og skifte, opprettelse av testamenter, bistand ved dødsboskifte og felleseieskifter. Har også mange oppdrag med arveavgiftsspørsmål i forbindelse med overføring av bolig og hytter fra foreldre til barn, arv mv.

Johannes Sundet

Advokatene Buttingsrud & Co DA

Forretningsjus. Næringseiendomsselskaper. Avtaler på norsk og engelsk. Selskapsrett. Arbeidsrett. Konkurranseloven. Patentrett, Markedsføring. Aksjonæravtale.