Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Jørund Stig Knardal

Advokat Jørund Knardal AS

Tek også på meg oppdrag som forsvarar og som bistandsadvokat. Yter elles assistanse til bedrifter, t.d. seksjonering, arbeidsrett, kontraktsutforming m.m.

Kristin Aasen Kramås

ADVOKATFIRMAET KRAMÅS AS

Har lang erfaring med arbeidsrettslige spørsmål. Har senere opparbeidet særskilt kompetanse innenfor rettigheter for funksjonshemmede og deres familier, og kan vise til gode resultater i saker vedrørende økonomiske stønader til den omsorgstrengende og deres familier. Arbeider nå mye med arv og skifte, herunder med båndlegging av arv og vergemål.

Mikkel Mundal

Advokatfirma Mikkel Mundal AS

Spesiell kompetanse med eiendomsovergang. Dette gjelder i forhold til "pakker" med skjøte, egenerklæringer konsesjonsfritak og gavemelding/arveavgift.Det samme gjelder i forhold til borettslagsleiligheter.

Jeg foretar også oppgjør etter salg av eiendom for kr 9000 inkl. mva. Dette omfatter kjøpekontakt, skjøte og inn- og utbetaling via klientkonto.
For annonsering på finn.no: Kr 12 000 inkl. mva.

Jeg tar også på med styreverv i små og mellomstore bedrifter. Har selv vært leder i det offentlige.

Kjartan Wiik

Advokat Kjartan Wiik

Advokat Kjartan Wiik yter bistand innenfor de fleste rettsområder.

Wiik har tidligere bl.a. arbeidet som politiadvokat (leder av økoteamet), som dommerfullmektig og som konstituert tingrettsdommer.