Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Mette Loe

Advokat Mette Loe AS

Særlig kompetanse på familierett, herunder skifteoppgjør, arv, og saker etter barneloven. Tilgjengelig og engasjert.

Kine Fusche Jenssen

Advokatfirmaet Fusche Jenssen AS

Allmennpraktiserende advokat som dekker de fleste rettsområder innen både privat- og næringsliv. Jeg har kontorer sentralt i Kongsberg og bistår privatpersoner, organisasjoner/ foreninger og bedrifter.

Tilgjengelighet er viktig for meg – derfor tilbyr jeg Drop-in. Drop-in er en halvtimes konferanse/konsultasjon der jeg svarer på enkle spørsmål.

Kåre Lund

Kåre Lund Advokat

Eg arbeider ein god del med rettslege spørsmål knytt til jord,skog,utmark,odel, fjell,allmenning,jakt,fiske, jordskifte, generasjonsskifte o.l.