Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Line Hvidtsten Ingebrigtsen

Advokat Line Hvidtsten Ingebrigtsen

Kompetanse innen arv, skifte og arbeidsrett. Har erfaring fra offentlig forvaltning, påtalemyndighet, domstol og advokat. Har tatt etterutdanning i styrekompetane og besitter flere styreverv.

Sigmund Løkensgard

Advokatene Løkensgard & Røkeberg

Forøvrig har jeg kompetanse innen kontraktsrett og avtalerett vedr. eiedom, samt husleieloven og avhendingsloven.

I tillegg tar jeg oppdrag innen generell forretningsjus, herunder styreoppdrag.

Arne Johansen

Advokatfirmaet Kvasstind AS

Allmennpraktiserende med særlig interesse for tvisteløsning. Har bred prosedyreerfaring innen mange forskjellige fagfelt. Er videre fast forsvarer for Hålogaland lagmannsrett og Alstahaug tingrett. Arbeider mye med kontrakts- og eiendomsrett. Foreleser på eiendomsmeglerstudiet ved Handelshøgskolen i Bodø. Er i tillegg aktiv som bostyrer ved konkurs- og skiftesaker.