Fredrik Grankel Hemsøe

Ernst & Young Advokatfirma AS
Advokat
Telefon: 24002400
Mobil: 48 13 73 43

Besøksadresse:
Thormøhlensgate 53 D
5008 BERGEN

Postadresse:
Postboks 6163 Bedriftssenter
5892 BERGEN

Språkkunnskap

Engelsk