Advokat
Bevilling siden 2000
Telefon: 55 21 98 00
Mobil: 92 80 22 62
Fax: 55 21 98 01

Besøksadresse:
Allehelgens gate 2
5016 BERGEN

Postadresse:
Postboks 394 Sentrum
5805 BERGEN

Språkkunnskap

Engelsk