Advokat
Telefon: 55 21 52 00
Mobil: 95 75 12 45
Fax: 55 21 52 01

Besøksadresse:
Baneveien 16
5010 BERGEN

Postadresse:
Baneveien 16
5010 BERGEN

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Singapore

Tilleggsopplysninger:

Oppkjøp, fusjoner, selskapsrett, børs- og verdipapirrett