Advokat
Telefon: 55 21 52 00
Mobil: 95 75 12 45
Fax: 55 21 52 01

Besøksadresse:
Olav Kyrresgt. 11

Postadresse:
Postboks 1233 Sentrum
5811 BERGEN

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Singapore

Tilleggsopplysninger:

Oppkjøp, fusjoner, selskapsrett, børs- og verdipapirrett