Advokat
Bevilling siden 2019
Telefon: 02316
Mobil: 99 44 01 65

Besøksadresse:
Sandviksbodene 2A

Postadresse:
Postboks 3984 Sandviken
5835 BERGEN