Beregning av tapt inntekt når man ikke har inntekt

Publisert: 01.03.2023

Fikk medhold-får dekket alle tap og utgifter siden 2007-2023. Hvordan beregner man tap av inntekt før skaden når person ikke har hatt inntekt? Ble behandlet feil i 2002 fikk dagpenger og aap, jobbet litt, men alt for mye syk så lite inntekt i årene frem til uføretrygd i 2020. Får minste uføretrygd, jobbet lite pga skaden. Er det en måte man beregner differansen i slike saker som min? Uten skaden hadde jeg jobbet. Fikk for tap av livsutfoldelse også. Har ingen kvitteringer fra medisiner mm.

Svar:

Det skjer ofte at en opplever å få inntektstap som følge av en skade. Erstatning for inntektstap skal i utgangspunktet dekke opp differansen mellom den netto disponible inntekt en ville hatt uten skaden, og den en faktisk får med skaden. Selve beregningen kan være litt komplisert pga hensyn til skatt mv. Alle advokater som jobber med personskadeerstatning kan dette og de fleste har tilgang på beregningssystemer. Bruk gjerne tjenesten "Finn advokat" på siden her til å finne en advokat der du bor. NB: Det kan høres ut som en sak hvor den ansvarlige (f.eks NPE eller bilansvarsselskap) har erkjent ansvar. Da vil de som regel også dekke advokatutgifter i fm erstatningsberegningen.

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: